ANBI Status

Statutaire naam: Jeugdbond voor Natuur- en Milieustudie

Andere naam waaronder de instelling bekend is: J.N.M.
JNM – Jongeren in de Natuur

RSIN: 803660327

Contactgegevens en bestuurssamenstelling:

contact

bestuur

Statuten

Statuten

Beleidsplan: 

beleidsplan

Beloningsbeleid
Bestuursleden van de JNM krijgen een vergoeding van gemaakte onkosten.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

afgelopen activiteiten

Financiële verantwoording

Een voorlopige versie van de balans van 2022 kan worden gevonden via:

Voorlopige balans 2022