Gedragscode

Bij de JNM-Jongeren in de natuur willen we onze leden een veilige omgeving aanbieden. Wat houdt deze veilige omgeving in? Wat wordt er verwacht van onze vrijwilligers? In onze gedragscode lees je onze passende en duidelijke regels wat betreft de veilige omgeving.

Hier vind u onze gedragscode

Gedragscode

Wat is het?

Een document/pdf.

Waar kan ik het vinden?

Op deze pagina op onze site en in de shared drive, naast vermeldingen in andere informatie die wij delen met onze leden.

Geschatte leestijd

Tien tot vijftien minuten.

Rechtsgeldigheid

Een gedragscode is rechtsgeldig wanneer de gedragsregels op een algemene ledenvergadering is ingestemd en formeel is geaccepteerd. Dit kan je doen door de leden te laten tekenen voor een akkoord of door een stemming te houden. Ook moet het huidige bestuur de gedragscode ondertekenen voor een formeel akkoord. Wanneer dit is gedaan kan naar de gedragscode verwezen worden op de site, in
documenten en op het formulier van het lidmaatschap.